PRIMER MANIFEST DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) PER A LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ I CONTRA LES RETALLADES

PRIMER MANIFEST DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) PER A LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ I CONTRA LES RETALLADES

 Volem donar un servei públic de qualitat a les persones en atur però no ens deixen

 Quatre anys després de l’inici de la crisi tot segueix pràcticament igual, l’atur cada vegada és més elevat i les dificultats per entrar al mercat de treball van creixent. Tanmateix, els beneficis de les grans empreses, la banca i els especuladors  —que han estat els veritables culpables de la crisi— segueixen sent descarats, i els casos de corrupció i mala gestió pública són una constant. Mentrestant, els treballadors i treballadores paguem les conseqüències sota la psicosi de la por: rebaixes salarials, precarització del mercat de treball i retallades als serveis públics.

Els treballadors i treballadores del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) dediquem el nostre esforç a millorar les opcions que tenen les persones, i el conjunt de la societat, per trobar una feina digna i justa; i per això volem denunciar que aquest paper de servei públic és cada vegada més difícil, tant per la retallada de drets laborals que ha representat la reforma laboral com per les retallades dels serveis públics, inclòs el de l’àmbit de l’ocupació.

La reforma laboral està perjudicant els drets pels treballadors i treballadores

  • La darrera reforma laboral és un instrument de flexibilització brutal que, sense estar necessàriament compensat per altres mesures de cobertura social i millora de les polítiques actives d’ocupació i de formació, portarà a una creixent precarització del mercat de treball.
  • En la pràctica, aquesta reforma, lluny de crear ocupació com ens han mentit,  té el resultat immediat de provocar un augment dels acomiadaments (ara més fàcils i més barats) i, per tant, de l’atur.

Les retallades als serveis públics d’ocupació són un perjudici per als treballadors/res

  • Les constants retallades als serveis públics ens impedeixen, cada vegada més, proporcionar un servei de qualitat als aturats/des en orientació, així com oferir-los una formació ocupacional àgil i adaptada a la realitat del món laboral.
  • Les retallades també ens impedeixen poder disposar d’eines adequades per a la planificació, àgil execució i avaluació de les polítiques actives.

Una possible privatització de part del Servei Públic d’Ocupació agreujaria la situació

  • Aquest panorama s’agreujaria amb la privatització dels serveis (plantejada a la reforma), que portarà a una mercantilització de l’atenció a l’aturat en un moment on s’hauria d’apostar per un servei d’ocupació públic i de qualitat.
  •   No és cert que la privatització dels serveis públics impliqui una millora de la seva gestió, ans al contrari, normalment la privatització comporta una reducció del compromís social i del control pressupostari i de la qualitat, així com la pèrdua de garanties dels ciutadans en la gestió dels serveis.
  •  En aquestes condicions NO PODEM FER LA NOSTRA FEINA amb el nivell de qualitat necessari.
  • Creiem que aquestes polítiques retallades i privatitzacions són només una opció política i que existeixen alternatives per eixugar el dèficit públic, crear ocupació i millorar el servei públic:

No donar més diner públic a la banca, per a que tapi el seu forat immobiliari. S’està produint la dura paradoxa de persones sense casa i bancs amb excedent de pisos buits.

Fer una política fiscal més justa i redistributiva i perseguir el frau fiscal.

Amb els diners recuperats, impulsar les polítiques públiques i la inversió en els serveis públics, enlloc d’aplicar retallades indiscriminades que afecten a serveis essencials.

Apostar pels serveis d’ocupació públics en un moment de crisi i atur massiu, juntament amb la resta de serveis essencials per a la ciutadania.

No permetre el lucre al voltant dels serveis d’ocupació i aturar la dinàmica de que es retallin els salaris del personal públic mentre s’externalitza la seva feina contractant empreses.

Obrir un debat democràtic i plural sobre les sortides a la crisi per plantejar alternatives que no posin en qüestió els serveis públics.

 Per tots aquests motius, donem suport a la VAGA GENERAL del 29 de març com un pas més per buscar compromís i unitat contra la retallada de drets i serveis públics, tot i que també som conscients que la mobilització per defensar els serveis públics han de continuar més enllà.

 Aturem les retallades!

El SOC en lluita!

Anuncis
%d bloggers like this: