Propera Assemblea: dimecres 9 de Maig a les 18:45h Casa de la Soli

V Assemblea Coordinadora Laboral i de Suport Mutu 15M 

Dimecres 9 de Maig 18:45

Hora d’inici: 18:45 (puntual) fins les 21:30

Lloc: Casa de la Solidaritat (Carrer Vistalegre, 15. Barcelona. Metro L2 Sant Antoni)

Proposta d’Ordre del dia (elaborada a la Comissió de Dinamització):

1. Convocatòria 12-15M: participació, manifestació, materials (45 minuts) [informació]

 2. Extensió i construcció coordinadora: territori i empreses (45 minuts)
 3.- Informació situació repressiva i antirrepressiva, manifest i altres informacions. (20m) [informació]
 4.- Resumi conclusions, data propera assemblea i perspectives. (15 minuts)
 5.- Convocatòries diverses. (10 minuts)

Desenvolupament més detallat de la proposta d’ordre del dia.

Prèvia.

 • Durant l’Assemblea es pasarà una graella per a recollir formalment un llistat de contactes als barris, empreses, empreses, assemblees i formalitzar canals de comunicació de cara al futur.
 • Durant l’Assemblea s’han de recollir diners per a pagar el deute dels materials de la vaga general.

Punt 0. Presentació de la proposta d’equip de moderació, aprovació del’acta anterior, protocol de bons costums i convivència, presentació de la proposta d’ordre del dia. (5m)

Torn de paraules per a possibles modificacions de l’ordre del dia (10 minuts)

Proposta d’ordre del dia.

Punt 1. convocatòria 12-15M (45 minuts)

 • Introducció informativa
 • Participació manifestació?¿com?
 • Participació Fòrum dels Pobles? (Possibilitat de posar taula amb materials a Pl. Catalunya)
 • Materials? Proposta de text per a octaveta. Convocatòria Grupo de Treball per a la elaboració materials coordinadora.Torns de Paraula (40 minuts en dos torns)

Punt 2. Extensió i construcció coordinadora: territori i empreses (45 minuts)

 • Situació barris, comissions laborals, PILS, Oficines Drets Socials, … (Torn de paraules 20m)
 • Situació de les lluites en empreses, sectors, assemblees de treballadors/es (Torn de paraules 20m)

Objectiu:

  • Tenir una visió de conjunt d’on arriba o no la coordinadora, on hauria d’arribar.
  • Repartir tasques d’extensió (visita a barris, suport mutu entre assemblees de treballadors, suport a la creació de comissions laborals, …)

3.- Informació situació repressiva i antirrepressiva i altres informacions. (20m)

 • Informacions dels diversos grups i organitzacions antirepressives.
 • Proposta de text manifest antirepressiu i/o convocatòria per a Grup de Treball per redactar-lo.

Torn de paraules (15minuts)

4.- Resum, conclusions i perspectives. (15 minuts)

 • Resum dels acords presos durant l’assemblea.
 • Proposta de data propera Assemblea: 6 de Juny, a les 18:30 a Casa Solidaritat.
 • Propera reunió de preparació: 16 de maig a les 19h Casa Solidaritat.
 • Presentació proposta de la Comissió de Dinamitzadora de la Coordinadora Laboral i de Suport Mutu 15M:
  • Aquesta Coordinadora es va crear al novembre, portem sis mesos. Cal fer-ne un pensament d’on volem anar, com, amb qui i per a què. Per tal de fer una discussió, es valora la possibilitat d’elaborar un o diversos textos breus de recapitulació del que hem fet, de la trajectòria que portem. Per això, es proposa que sigui un punt a la propera assemblea de Juny.

5.- Convocatòries diverses. (10 minuts)

Anuncis
%d bloggers like this: