PROPERA ASSEMBLEA: dx 19 setembre 18:30 Casa Soli. Proposta d’ordre del dia

La comissió de dinamització fa la següent proposta d’ordre del dia:

Dimecres 19 de Setembre 18:30 Casa de la Solidariat (C/Vistalegre, Barcelona)

Punt 0. Metodologia. Proposta d’equip de moderació, recordatori bons costums en assemblees i proposta d’ordre del dia. Torn de paraules per modificacions,..

Punt.1 “26 DE SETEMBRE”: VAGA GENERAL/JORNADA LLUITA (45′) 18:45-19h

Dades de context:

  • El 26 hi ha convocada vaga general a Euskadi i Galiza.
  • A la resta de l’Estat està pendent quina posició té el sindicalisme alternatiu, si també convoquen vaga general o jornada de lluita.

Objectius:

  • Tenir un mapa de conjunt i en funció de la informació, veure què es pot fer des de la Coordinadora.
  • Convocar (si s’escau) les comissions de treball necessàries. Tenint en compte que només quedaría una setmana de marge.

Punt 2. Estat de les lluites i suport mutu. (45′) 19-19:45h

Dinàmica: cadascú dels col·lectius de treballadors en lluita nous facin una intervenció, a continuació preguntes i aclariments breus.

Finalment, torn obert de paraules (potser dividit en dues rondes) per veure com aglutinar, vehicular com i qui els pot donar un cop de mà, …

Previsió de col·lectius, plataformes i conflictes oberts: Coordinadora d’Interzones (ensenyament), Servei d’Ocupació de Catalunya, DASC (sector social), Plataforma Ciutat de la Injustícia, Assemblea d’Aturats i Aturades, Papers per a Tothom (apartheid sanitari, …),…

Es prega als col·lectius que vinguin a l’Assemblea que facin un petit resum escrit i el facin arribar a dinamització de la Coordinadora Laboral (al correu de la coodinadora) per tal de poder enviar-ho amb antel·lació per llista i aprofitar els contactes presencials per a tasques que no poden ser suplides per mail i/o internet:

P.e. Estat de la qüestió, en quin moment es troben, …

Dates de convocatòries ja fixades, …

Enllaços o materials informatius,

3.- Resum, propera assemblea.(15-20′) 19:45-20h

  • Resum (si s’escau) dels acords o conclusions de l’assemblea.
  • Fixar data de la propera assemblea.
  • Convocatòria de les comissions que hi ha a la Coordinadora: Dinamització d’assemblees, Objectius, Economia, Difusió/Comunicació

4.- Punt Obert per a Convocatòries i temes diversos. …(15′) 20-20:15h

    • Informacions sobre 25S …
Anuncis
%d bloggers like this: