MANIFEST DE L’HOSPITAL DE SANT PAU EN DEFENSA DE LA SANITAT (Comitè d’Empresa)

MANIFEST DE L’HOSPITAL DE SANT PAU EN DEFENSA DE LA SANITAT

 Tots/es sabem que a Catalunya estem patint retallades socials, econòmiques i laborals i que cadacop més afecten als serveis bàsics de la ciutadania. En l’àmbit públic de la salut afecten a la sevaqualitat i a la prestació de serveis.
A l’Hospital de Sant Pau, des de l’abril del 2011, es concreta en:
• Tancament de 84 llits: Urgències saturades, altes precipitades, reingressos i allargament deles llistes d’espera.
•Retallada en farmàcia hospitalària: els pacients han de venir més sovint a recollir medicacióespecial
•Retallada en pròtesis i catèters, tancament de les consultes externes 11 dies laborables/any
•Reducció de l’activitat a Radioteràpia, Radiologia, Medicina Nuclear i Hemodinàmica
• Tancament de quiròfans a la tarda, amb una reducció d’intervencions programades de 713intervencions anuals (3 sessions quirúrgiques diàries)Aquestes retallades no només afecten el dret a la salut de les persones, sinó també als dretslaborals dels treballadors/es.
Els treballadors/es de l’Hospital de Sant Pau han patit retallades salarials i de drets laborals desde juny del 2010, com : retirada del fons social, del complement del menjador laboral triplicant elpreu, l’ajut d’escola bressol, l’ anulació del complement de salari en cas de baixa per malaltia i lapaga de Nadal.
La vulneració de tots aquests drets, recollits en conveni, suposen unaagressió als treballadors/res.
El darrer atac és l’acomiadament de 4 companys amb una vinculació a l’Hospital de entre 2 i 6anys i que segons la llei tenien contracte fix.
Per tot això, la majoria del Comitè d’Empresa de l’Hospital de Sant Pau ha iniciat un tancamentindefinit per la defensa d’una sanitat pública, de qualitat i sense discriminació entre lespersones, que inclou tant les retallades al dret a la salut, com les retallades en drets laborals alstreballadors/es.
Hem pogut comprovar, en aquests últims anys de lluita, que la unió de tota la ciutadania ésimprescindible per aconseguir un objectiu comú, en aquest cas, una sanitat pública, digne, dequalitat i universal.
Comité d’Empresa de l’Hospital de Sant Pau.Barcelona, 20 de novembre 2012
Anuncis
%d bloggers like this: